Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

fioletowa
7751 510d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 03 2017

fioletowa
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viafantazja fantazja

June 26 2017

2180 6500 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakamykowata kamykowata
fioletowa
Jest jak jest. Nic mnie nie boli, tylko ta pustka we mnie. Jakby jakaś pompa wyssała ze mnie wszystko. Jakże zazdroszczę ludziom pogodzonym z codziennością życia. Za nic bym im tego pogodzenia nie zabrał, tylko chciałbym też trochę tego mieć w sobie. Gotów byłbym żebrać o trochę spokoju. Ale u kogo żebrać? Kto mi może ofiarować trochę spokoju, trochę smaku życia?
— Edward Stachura, Pogodzić się ze światem
fioletowa
8513 a8fc
fioletowa
Bywa, że trzeba (...) każdego poranka przekonywać się do sensowności rzeczy najprostszych, zaraz po przebudzeniu, samotnie w łóżku o wiele za dużym mówić do siebie jak pielęgniarka do niedołężnego pacjenta: "A teraz wstaniemy, otworzymy okna, wywietrzymy mieszkanko, umyjemy się"; Róża się boi, bo z czasem może dojść do tego, że przestraszona nagłym bezdechem będzie musiała sobie po kilka razy dziennie przypominać: "Oj, musimy oddychać, jeśli przestaniemy oddychać, to już nie pożyjemy, a przecież chcemy sobie jeszcze trochę pożyć, mimo wszystko, prawda?

 
     
— W. Kuczok, Senność
fioletowa
2389 5def 500
Reposted fromnataliablus nataliablus viakamykowata kamykowata
fioletowa
Ja byłem najcichszy. Nie próbowałem z nikim nic nawiązać, ale w ogóle taki jestem, że wolę bardzo chętnie nic nie mówić. Nie dlatego, że nie mam nic do mówienia, odwrotnie, bardzo odwrotnie, ale komu mówić, komu opowiadać, kto na to zasługuje? Dlatego wolę już słuchać chociażby.
— Edward Stachura "Nocna jazda pociągiem"
Reposted fromperseweracje perseweracje viakamykowata kamykowata
fioletowa
8758 979e 500

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakamykowata kamykowata

June 19 2017

fioletowa
Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem ktoś przychodzi i pyta : “Jak się dziś czujesz?” i zaraz okazuje się, że okropnie.
— Osiołek “Kubuś Puchatek”

June 15 2017

9466 238c 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viaemtezmazupe emtezmazupe

February 24 2017

fioletowa
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viabadgal badgal
fioletowa
Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć. Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania. Nikt za to nie płaci.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
fioletowa
<
Reposted frommathema mathema viaflyleaf flyleaf
fioletowa
Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach.
— Maya Angelou
Reposted fromBirdofParadise BirdofParadise

June 30 2015

fioletowa
3053 d7b2
fioletowa
nie wiem nic
nie umiem żyć
— Andrzej Poniedzielski
Reposted frominpassing inpassing viaSundaySmile SundaySmile

June 29 2015

fioletowa
8850 1cfd
Reposted bymay29th may29th

June 23 2015

fioletowa
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl