Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

fioletowa
Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem ktoś przychodzi i pyta : “Jak się dziś czujesz?” i zaraz okazuje się, że okropnie.
— Osiołek “Kubuś Puchatek”

June 15 2017

9466 238c 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viaemtezmazupe emtezmazupe

February 24 2017

fioletowa
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viabadgal badgal
fioletowa
Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć. Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania. Nikt za to nie płaci.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
fioletowa
<
Reposted frommathema mathema viaflyleaf flyleaf
fioletowa
Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach.
— Maya Angelou
Reposted fromBirdofParadise BirdofParadise

June 30 2015

fioletowa
3053 d7b2
fioletowa
nie wiem nic
nie umiem żyć
— Andrzej Poniedzielski
Reposted frominpassing inpassing viaSundaySmile SundaySmile

June 29 2015

fioletowa
8850 1cfd
Reposted bymay29th may29th

June 23 2015

fioletowa
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamhsa mhsa
fioletowa
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamhsa mhsa
fioletowa
9580 a19c
martystka
Reposted fromazalia azalia viamhsa mhsa
fioletowa
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viaSayid Sayid
fioletowa
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaMissTake MissTake

June 08 2015

fioletowa
Ból po stracie jest jak kombinezon z cierni. Na początku nie wiemy, o co chodzi, miotamy się na wszystkie strony, sprawiając, że kolce rozrywają skórę i całe ciało spływa krwią. Składamy się jedynie z cierpienia. Potem uczymy się, że miotanie nie ma sensu. Trwamy w bezruchu, rany zaczynają się zasklepiać, a my powtarzamy sobie, że dojdziemy do siebie. W końcu trzeba się ruszyć i wtedy uświadamiamy sobie, że kombinezon zostanie z nami na zawsze, a nasza skóra pokryta jest różowymi, delikatnymi bliznami, gotowymi otworzyć się, boleć i krwawić przy najmniejszym ruchu. Nie da się w kombinezonie żyć tak jak przedtem. Nie da się w nim zapomnieć o bólu i żyć normalnie.
— Zygmunt Miłoszewski "Bezcenny"

May 16 2015

fioletowa
fioletowa
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viaiblameyou iblameyou

April 13 2015

fioletowa
Reposted fromsmiechy smiechy viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl