Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2018

fioletowa
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viascorpix scorpix

June 07 2018

fioletowa
fioletowa
"Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaagatojaa agatojaa

February 01 2018

fioletowa
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 viamentispenetralia mentispenetralia
fioletowa
Jeśli miłość przychodzi nie wiadomo skąd, to później odchodzi nie wiadomo dokąd.
— Piotr Adamczyk "Dom tęsknot"

January 13 2018

fioletowa
1338 0209 500
Reposted fromlaluna laluna viadziza dziza
fioletowa
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viamilkachocolate milkachocolate
fioletowa
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viastrzepy strzepy

December 06 2017

fioletowa
Przejściowe pory roku nie są dla mnie najlepsze. Dla nikogo takiego jak ja. Obłęd lubi wracać jesienią lub przedwiośniem. Lubi niż, mgłę, ołowiane zachmurzone niebo. Budzisz się rano i masz do dyspozycji albo nieokreślony lęk, albo smutek. A czasami jedno i drugie. Chciałbym obudzić się pogodnym i uśmiechniętym lub przynajmniej obojętnym, ale jedyne, na co mogę liczyć, to wybór między trwogą a rozpaczą oraz nadzieja, że nie zwariuję do reszty.
— Jarosław Grzędowicz, Popiół i kurz. Opowieść ze świata Pomiędzy
Reposted fromjethra jethra viamhsa mhsa
fioletowa
4218 003e 500
Reposted fromPoranny Poranny viaiblameyou iblameyou
fioletowa
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej...
— Halina Poświatowska
Reposted fromchangecolour changecolour vianiewidkaa niewidkaa
fioletowa
0238 f8cc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viawrazliwa wrazliwa

December 05 2017

fioletowa
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viatobecontinued tobecontinued
fioletowa
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viatobecontinued tobecontinued

November 09 2017

fioletowa
wszystko przecież w końcu, do cholery mija
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
fioletowa
9831 adfc

October 21 2017

fioletowa
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

October 09 2017

fioletowa
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamrdrunkteen mrdrunkteen
fioletowa
Świat kończy się, a potem pędzi dalej.
— Jakub Małecki, Ślady
Reposted fromolewka olewka vianowaczi nowaczi
fioletowa
4565 37e2 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viamrdrunkteen mrdrunkteen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl